ဘာသာစံုေျဖမလား ခြဲေျဖမလား

ဘာသာစံုေျဖမလား ခြဲေျဖမလား ?? အလုပ္တဖက္နဲ႔ ေက်ာင္းတဖက္နဲ႔ ႀကိဳးစားသင္ယူၾကရလို႔ပင္ပန္းၾကပါတယ္။ အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းစာပဲျဖစ္ျဖစ္ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ Challenge ရွိၾကပါတယ္။ Game ကစားရင္ေတာင္ တဆင့္ထက္တဆင့္ပိုခက္လာတာကိုက ရေအာင္လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ျဖစ္ေပၚေစတာပါ။...

LCCI Exam Registration for December 2017

LCCI Exam December 2017       We are happy to inform you about LCCI Exam Fees and Registration Date for December 2017.       The Registration Date is from 11 September to 22 September 2017.       The Exam Fees are now reduced.       ASE20091 – Level 1...

LCCI Sample Answer Booklet

LCCI Exam ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ LCCI Exam ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္ မျဖစ္မေနယူေဆာင္သြားရမည့္ပစၥည္းအားလံုးကို တစ္ရက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္္စုစည္းထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ မေျဖခင္တစ္ညတည္းကႀကိဳတင္စုစည္းၿပီးအိတ္ျဖင့္ထည့္ထားရန္ႏွင့္ ျမင္သာထင္သာေသာေနရာတြင္ထားရန္ ခံုနံပါတ္စာရြက္ ( Timetable Slip...

LCCI Result Slips and Certificates of Nov 2016

Result Slip and Certificates for LCCI Exam November 2016 is available now. To collect the certificates at British Council, the followings identifications to are required. 1.    ID Card Original +Copy 2.    Authorizations Letter with letterhead on behalf of...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from HOME SWEET HOME.

 

Start Accountancy Online Learning at www.hshonlineschool.com

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This
UA-54273196-1