To Be A Professional Accountant

Get In Touch

HOME SWEET HOME

For any other questions, please write us at [email protected]

MISSION

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းရွိလူငယ္မ်ားသည္ LCCI ( UK ) ၏ Diploma မ်ားကိုရယူရန္ မိမိ ေနထိုင္သည္႕ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ပင္ သက္ေတာင္႔သက္သာျဖင္႔ စီးပြားေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာအတတ္ပညာမ်ားကို အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္ေအာင္ေလ႔လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာေသာအလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္းမ်ားရယူေစခ်င္ ပါသည္။

ယခင္ၿမိဳ႔လယ္အထိသြား ေရာက္ရေသာအခ်ိန္ကိုမိမိေနအိမ္၌ေလ႔က်င္႔ခ်ိန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲရယူႏိုင္ေသာေၾကာင္႔လမ္းခရီးအတြက္အခ်ိန္မကုန္လူမပင္ပန္းေတာ႔ပါ။ ရာသီဥတုေၾကာင္႔လူပင္ပန္းျခင္းလည္းကင္းၿပီး က်န္းမာေရးလည္းမထိခိုက္ေစပါ။ Modern Classroom ျဖင္႔လည္ပတ္ေနေသာေၾကာင္႔ က်န္းမာေရးႏွင္႔ညီညြတ္ၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းမရွိပဲမိမိေလ႔လာေနေသာပညာရပ္အေပၚ အာရံုမပ်က္ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။ LCCI UK Exam ေျဖဆိုရန္ British Councilသို႔စာေမးပြဲေၾကးေပးသြင္းသည္႔ကိစၥ၊ခံုနံပါတ္ထုတ္ယူျခင္းကိစၥ ႏွင္႔ ေအာင္စာရင္းၾကည္႔ျခင္း မ်ားကိုလည္း သင္တန္းေက်ာင္းမွပင္ HOME SWEET HOME LCCI အေနႏွင္႔ဝန္ေဆာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ားအေနႏွင္႔မိမိေလ႔လာေနေသာပညာရပ္အေပၚတြင္အာရံုတစိုက္ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Update အျဖစ္ဆံုးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူစာရြက္စာ တမ္းမ်ား၊ Learning CD ROM မ်ား ၊ Learning Video မ်ား ပံ႔ပိုးၿပီး LCCI ( UK ) မွလမ္းညႊန္ေပးေသာ Document အျပည္႕အစံုျဖင္႔ စီးပြားေရးပညာမ်ားကို တတ္ေျမာက္အသံုးခ် တတ္ေအာင္ ရင္႔က်က္ေသာ LCCI စာသင္သက္တမ္း ( ၁၆ ႏွစ္အထက္ ) အေတြ႔အၾကံဳျဖင္႔ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္သင္ၾကားေလ႔က်င္႔ေပးႏိုင္ေသာသင္ တန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားေရာ မိဘမ်ားပါ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ စီးပြားေရးပညာရပ္ ႏွင္႔ အေတြးအျမင္မ်ားကို အမွန္တကယ္တတ္ ေျမာက္နားလည္ေစလိုေသာ ဆႏၵေၾကာင္႔ သင္တန္းသားမ်ား မၾကာခဏေက်ာင္းပ်က္ျခင္းကို ခြင္႔ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ သင္တန္း မွန္မွန္တက္ရပါမည္။ Weekly Test မ်ားကိုလည္းပံုမွန္ ေျဖဆိုရပါမည္။ Test မေျဖပါက LCCI UK Exam ကို ေကာင္းမြန္ညက္ေညာစြာေျဖဆိုႏိုင္မည္မ ဟုတ္ပါ။ Weekly Test ေျဖဆိုျခင္းျဖင္႔ မိမိ၏လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအားနည္းခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္သိရွိ နားလည္ႏိုင္ပါ သည္။ အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ေစႏိုင္ေသာ Measure & Control Tool တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ Weekly Test မ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာေရွာင္လႊဲျခင္းမ်ားမျပဳၾကပါႏွင္႔။ အလြတ္က်က္မွတ္ေစျခင္းမဟုတ္ပဲနားလည္ၿပီးေတြးဆႏိုင္ေအာင္ေလ႔က်င္႔ေပးျခင္း၏ အေကာင္းဆံုးအႏွစ္သာရမွာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ စဥ္းစားဆံုး ျဖတ္ရာ၌မိမိကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းတိက် ေသာ အျမင္ႏွင္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အတြက္သာမက မိမိဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ႔အက်င္႔ကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

AWARD

LCCI Level I & II ကိုေျဖဆိုေအာင္ျမင္ပါက Certificate in Book-keeping & Accounts LCCI Level III ကိုေျဖဆိုေအာင္ျမင္ပါက Diploma in Accounting ( DA ) သို႔မဟုတ္ Diploma in Cost & Management Accounting ( DCMA ) ကိုလွမ္းယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

LCCI ( UK ) Diploma Holder မ်ားကို ကမၻာတစ္၀ွမ္း ႏိုင္ငံမ်ား စြာက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာေၾကာင္႔ Professional Accountant ေနျဖင္႔ ျပည္တြင္း၌ သာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ တည္ၿငိမ္စိတ္ခ်ရေသာ အလုပ္အကိုင္ျဖင္႔ရပ္တည္ ႏိုင္ပါသည္။
ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားျဖင္႔ ကိုယ္စီရည္မွန္းခ်က္အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ…….

DESCRIPTION

LCCI HOME SWEET HOME ( ACCA & LCCI ) UK သင္တန္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရင့္က်က္ေသာသင္ၾကားမႈသက္တမ္းျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။ ပထမဆံုး LCCI ( UK ) Level I & II ႏွင္႔ Level III  Section ကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းကို ၄၄ ရပ္ကြက္ ၊ ေျမာက္ဒဂံု၌ ( Small Class Size ) အသြင္ျဖင္႔ သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ပညာသင္ၾကားမွုအခ်ိန္အတြင္း စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါေအးခ်မ္းျပည္႔စံုစြာ သင္ယူေလ႔လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ အျခားေသာ နည္းပညာအပံ႔အပိုးမ်ား ၊ အသိအျမင္ဆိုင္ရာ အျခားအပံ႔အပိုးမ်ား ျပည္႔စံုစြာျဖင္႔ အသိပညာ/အတတ္ပညာမ်ားကိုပါ Charge Free ျဖည္႔ဆည္း ေပးထားေသာေၾကာင္႔ အသိအျမင္ ဗဟုသုတ စံုလင္စြာ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

LCCI ( UK ) မွျပဌါန္းထားေသာ စီးပြားေရးပညာရပ္မ်ားထဲမွ
Accounting ,
Cost & Management Accounting ,
Business Statistics ႏွင္႔
Advanced Business Calculations ဘာသာရပ္မ်ားကို နည္းစနစ္က်နေခတ္မွီစြာသင္ၾကားပို႔ခ် လ်က္ရွိပါသည္။

အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေျဖဆို/ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ၊ စီးပြားေရးဘာသာ အထူးျပဳမ်ားႏွင္႔ Company ႏွင္႔ NGO မ်ားတြင္ Accountant Post ျဖင္႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ၊ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေလ႔လာသင္ယူ သင္႔ပါသည္။ HOME SWEET HOME မွ LCCI သင္တန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ January, April, June, November, December လမ်ားတြင္ တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

2013 မွစၿပီး Computer Basic Course  ႏွင္႔  Excel for Accountant ပညာရပ္ကိုပါ ဖြင္႔လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

သိရွိလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
[email protected] , www.facebook.com/lcciforall.northdagon
09 731 68988 သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
လူငယ္မ်ားအားလံုး ေအာင္ျမင္မွဳကိုယ္စီရႏိုင္ၾကပါေစ။

သင္တန္းေက်ာင္းတည္ေထာင္စတြင္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္
စတင္တက္ေရာက္ေလ႔လာခဲ႔သူမ်ား ၊
အဖက္ဖက္မွ ကူညီခဲ႔ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင္႔တကြ
HOME SWEET HOME LCCI တြင္ ေလ႔လာသင္ယူခဲ႔ေသာ သင္တန္းသားမ်ား
အားလံုး၏ေက်းဇူးကို လည္းအစဥ္ထာဝရ
ေက်းဇူးတင္ အမွတ္ရေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္…
HOME SWEET HOME            Make a Right Choice

We Stand For You

" HOME SWEET HOME "

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from HOME SWEET HOME.

 

Start Accountancy Online Learning at www.hshonlineschool.com

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This
UA-54273196-1