ဘာသာစံုေျဖမလား ခြဲေျဖမလား

ဘာသာစံုေျဖမလား ခြဲေျဖမလား ?? အလုပ္တဖက္နဲ႔ ေက်ာင္းတဖက္နဲ႔ ႀကိဳးစားသင္ယူၾကရလို႔ပင္ပန္းၾကပါတယ္။ အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းစာပဲျဖစ္ျဖစ္ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ Challenge ရွိၾကပါတယ္။ Game ကစားရင္ေတာင္ တဆင့္ထက္တဆင့္ပိုခက္လာတာကိုက ရေအာင္လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ျဖစ္ေပၚေစတာပါ။...

Exam Fees for April 2018

LCCI April 2018 Exam အတြက္ Exam Fees မ်ားကို မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ( သို႔ ) British Council သို႔သြားေရာက္ေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ 15 January 2018 မွ 30 January 2018 ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အမည္ စာလံုးေပါင္း မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ေမြးသကၠရာဇ္ M / F...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from HOME SWEET HOME.

 

Start Accountancy Online Learning at www.hshonlineschool.com

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

UA-54273196-1