ဘာသာစံုေျဖမလား ခြဲေျဖမလား

ဘာသာစံုေျဖမလား ခြဲေျဖမလား ?? အလုပ္တဖက္နဲ႔ ေက်ာင္းတဖက္နဲ႔ ႀကိဳးစားသင္ယူၾကရလို႔ပင္ပန္းၾကပါတယ္။ အလုပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းစာပဲျဖစ္ျဖစ္ အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ Challenge ရွိၾကပါတယ္။ Game ကစားရင္ေတာင္ တဆင့္ထက္တဆင့္ပိုခက္လာတာကိုက ရေအာင္လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ျဖစ္ေပၚေစတာပါ။...

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from HOME SWEET HOME.

 

Start Accountancy Online Learning at www.hshonlineschool.com

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This
UA-54273196-1